Behandlingstilbud, med fokus på mennesket som helhet
Eller ring oss på telefon

Kiropraktor i Bergen og Askøy

Behandling hos kiropraktor er bra for deg! Vi holder til midt i Bergen sentrum. Alle kiropraktorene som jobber der er medlemmer av norsk kiropraktorforening og er offisielt autoriserte. 1/3 av alle nordmenn med smerter i muskler og ledd oppsøker i dag kiropraktor. Kiropraktoren er spesielt god på å vurdere funksjonen i hvert enkelt ledd i kroppen, med ryggsøylen som spesialfelt. Vi har hjulpet mange pasienter i Bergen.

Velg en kiropraktor med erfaring.

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose-og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. 
Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager.

Dette gjør en kiropraktor
 • Kiropraktoren er spesialist på plager i hele bevegelsesapparatet og nervesystemet. De mest vanlige muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene, kolikk, graviditetsplager, svimmelhet/krystallsyke, arm-, ben- og bekkensmerter.
 • Utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
 • Henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
 • Sykemelde pasienter i opptil 12 uker
Når bør du oppsøke en kiropraktor?

Kiropraktor bør oppsøkes så fort du lurer på om du trenger en. Ibedrehelse i Bergen har ledige akuttimer hver dag. En av våre kiropraktorer kan hjelpe deg raskere og med bedre resultat hvis du oppsøker oss tidlig. Kroniske kiropraktorpasienter er ofte de som venter for lenge med å oppsøke hjelp. Kroppens måte å venne seg til smerter kan være å gjøre dem lett tilgjengelige. La en kiropraktor avvenne deg med smertene og gjøre ryggsøylen din fri for stivhet og låsninger som oftest er årsaken til dine smerter.

Ulike type akutte plager vi kan hjelpe deg med er::
 • Hodepine og migrene
 • Svimmelhet
 • Kjeveplager: Smerter, klikk
 • Nakkeplager: Akutt kink, stivhet, prolaps
 • Skulderplager: Myalgier, impingement, rotator cuff tendinose
 • rmplager: Tennisalbue, slitasjegikt i håndledd og fingre
 • Ryggplager: Hekseskudd/akutte smerter, lumbago, prolaps, isjias, spinal stenose
 • Smerter mellom skulderbladene
 • Brystsmerter
 • Bekkenplager: Bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
 • Hofte- og lyskeplager
 • Kneplager: Meniskskader, leddbåndskader, slitasjegikt
 • Fotplager: Akillessenesmerter, plantar fascitt, slitasjegikt i ankel, fot og tær
 • Idrettsskader
Hvorfor velge Ibedrehelse i Bergen?

Målsettingen ved all kiropraktisk behandling er å redusere smerte, fremme generell helse og gi økt livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparatet og nervesystemet. Våre dyktige kiropraktorer ønsker å yte sitt beste for at du skal bli frisk. Vi har mange fornøyde pasienter i Bergen og omegn. oppdatert på moderne.

bruker en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystemet.

Våre kiropraktorer i Bergen
 • Ingrid Nilsen
 • Hilde Hamre
Trygderefusjon og lovverk

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) yter stønad til behandlingsutgifter hos kiropraktor for inntil 14 behandlinger per år. Kiropraktorene fastsetter selv pris på sine tjenester, og stønaden vil derfor normalt bare dekke en begrenset andel av de totale kostnadene. Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin kliniske praksis. Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter og kvalitet i helsetjenesten samt sikre befolkningens tillit til helsepersonell og helsetjenesten.

Loven stiller blant annet krav til:
 • Faglig forsvarlig yrkesutøvelse
 • Taushetsplikt
 • Opplysningsplikt og meldeplikt til nødetater, barnevern, registre mv.
 • Dokumentasjonsplikt (journalføring)
 • Markedsføring
 • Utstedelse av attester og erklæringer
 • Autorisasjon og spesialistgodkjenning

Etter eksamen må man gjennomføre et år turnustjeneste ved en autorisert kiropraktorklinikk i Norge. Samtidig deltar kandidaten på flere turnuskurs, og kurs innen trygdefaglige emner. Det er krav om at den som benytter seg av tittelen kiropraktor har norsk autorisasjon.

En kiropraktor kan hjelpe deg med:
 • NAKKESMERTER
 • SVIMMELHET
 • RYGGSMERTER
 • HODEPINE
 • BEKKENSMERTER
 • ANDRE PLAGER

Ingrid-Johanne Nilsen

Kiropraktor


Artikkler