Behandlingstilbud, med fokus på mennesket som helhet
Eller ring oss på telefon
Kiropraktor i Bergen og Askøy

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose-og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.

Les mer om vår Kiropraktor i Bergen og Askøy
Massør – Muskelterapeut i Bergen

Massøren behandler ømme ogoveranstrengte muskler eller ledd ved massasje.

Les mer om vår Massør – Muskelterapeut i Bergen
Fysioterapeut – Fysioterapi i Bergen og Askøy

Fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling, og kan ut i fra dette korrigere, veilede og tilrettelegge for den enkelte pasient.

Les mer om vår Fysioterapeut – Fysioterapi i Bergen og Askøy
Akupunktør i Bergen

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektivbehandlingsmetode med svært få bivirkninger.

Les mer om vår Akupunktør i Bergen