Behandlingstilbud, med fokus på mennesket som helhet
Eller ring oss på telefon

IMS (Intra Muskulær Stimulering)

Prisliste

MS – Intra Muskulær Stimulering. IMS involverer bruk av akupunkturnåler spesifikt mot den skadde muskelen, som har blitt forkortet pga. stress. Ibedrehelse i Bergen utfører denne behandlingen.
IMS eller intramuskulær stimulering er det samme som mange kaller “Triggerpunkt” behandling med akupunkturnåler. Dette er ikke kinesisk akupunktur men en vestlig medisinsk nålebehandling av triggerpunktene.
Man kan tenke seg at man ved massasje klarer å påvirke de øvre delene og til dels midtre partiene av en muskel. Med IMS kan man nå helt ned til “triggerpunkter” som sitter i dypet.
Man benytter sterile engangs akupunkturnåler som føres inn under huden. Her beveger fysioterapeuten nålen inn og ut av muskelen og leter frem spenningspunkter i muskelen.
Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.
IMS behandlingen får muskelen til å “gripe” nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette vil smertene avta.


IMS Behandling:
  • IMS er basert på en vestlig medisinsk forståelse av kroppen. Eksaminering må gjennomføres, og en diagnose er nødvendig.
  • IMS er en segmental behandling hvor det stilles strenge krav til at utøveren har gode akupunktur- og anatomi kunnskaper.
  • Triggerpunktbehandling er en del av IMS. Nåle-innstikk palperes til fysiske ømme punkter , såkalte triggerpunkter/ motorpunkter.
  • Gode anatomikunnskaper er en forutsetning for trygg utøvelse. IMSNorge samarbeider med Høyskolen Kristiania og Akupunkturforeningen når vi kurser og utdanner kvalifiserte utøvere.
  • Rask subjektiv og objektiv forbedring forventes.

Behandlingen er vanligvis en gang i uken (men kan også være hver 14. dag eller lengre) for å gi kroppen tid til å tilheles. Antall behandlinger er avhengig av varighet og sykdomstilstand, hvor mye arrvev en har (ofte mer ved operative inngrep) og hvor raskt kroppen din klarer å tilheles. Tilhelningstiden avhenger også av nervenes tilstand ( hos yngre tilheles ofte disse fortere enn hos eldre). Hvis smertene nettopp har oppstått kan én behandling være nok.