-15%
STUDENTER

Vi har en glede å tilby studenter 15% rabatt på alle behandlingsformer.

Midt i Bergen Sentrum

1 minutt fra Den blå stein retning Johanneskirken.

TJENESTER OG TILBUD

Vi i iBedreHelse er veldig opptatt av å tilby ett kompetent tverrfaglig behandlingstilbud, med fokus på mennesket som en helhet. Vi vil sammen med deg tilpasse et behandlingsteam som har til oppgave å bedre din livskvalitet.

See all Tjenester

Kiropraktor i Bergen og Askøy

Kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose-og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser.

Les mer

Massør – Muskelterapeut i Bergen

Massøren behandler ømme ogoveranstrengte muskler eller ledd ved massasje.

Les mer

Fysioterapeut – Fysioterapi i Bergen og Askøy

Fysioterapeuten har en grunnleggende forståelse basert på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesutvikling, og kan ut i fra dette korrigere, veilede og tilrettelegge for den enkelte pasient.

Les mer

Akupunktør i Bergen

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som både gjennom lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektivbehandlingsmetode med svært få bivirkninger.

Les mer

Terapi for muskler og ledd. Legende, lindrende, forebyggende!

Et bredt spekter av behandlingsmetoder

Trykkbølge

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk. Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles.

Kinesiotape

Kinesiotaping metoden er en rehabiliterende tapeteknikk som påvirker kroppens egne tilhelingsprosesser ved å påvirke muskulatur og gi stabilitet til ledd uten å påvirke bevegelsesutslag.

Slynge Red Cord

Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk. Behandlingen fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles.

IMS (Intra Muskulær Stimulering)

Kinesiotaping metoden er en rehabiliterende tapeteknikk som påvirker kroppens egne tilhelingsprosesser ved å påvirke muskulatur og gi stabilitet til ledd uten å påvirke bevegelsesutslag.

Idrettsmassasje

Massøren behandler ømme og overanstrengte muskler eller ledd ved massasje.